ตารางบรรยายธรรม

เม.ย.
22

22.04.2014 9:00 am - 9:30 am
กรรมฐาน วันพระ

เม.ย.
27

27.04.2014 10:00 am - 11:30 am
บ้านจิตสบาย

พ.ค.
03

03.05.2014 9:00 am - 10:00 am
กิจฯ สุรีย์

พ.ค.
04

04.05.2014 1:00 pm - 2:30 pm
บรรยายธรรม ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท

พ.ค.
13

13.05.2014
วิสาขบูชา

พ.ค.
23

23.05.2014 5:30 pm - 6:30 pm
บ.ชาร์ป

พ.ค.
25

25.05.2014 10:00 am - 11:30 am
บ้านจิตสบาย

มิ.ย.
07

07.06.2014 9:00 am - 10:00 am
กิจฯ คลีนิค ธรรมฟัน